SUYUN YOLCULUĞU

Birçok canlı türüne ev sahipliği yapan Istranca (Yıldız) Dağları, Bulgaristan sınırlarından başlayıp Kırklareli’yi de içine alarak İstanbul’a kadar uzanan bir dağ sırasıdır. Yaklaşık 300 kilometrelik bir alana yayılmış olan bu engin dağlar, maden yatakları ve yer altı su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Mispak Doğal Mineralli Su, bu dağların zirvelerinde doğan bir lezzettir.

Suyun yolculuğu, Trakya’nın akciğeri olarak bilinen Istranca Ormanları’nda devam eder. Bu ormanlar 354 bitki türüyle biyolojik çeşitliliğin yoğun olduğu yerlerdir. Ayrıca nesli koruma altına alınmış olan karaca, geyik, su samuru gibi canlıların doğal yaşam alanıdır. Trakya bölgesine, özellikle İstanbul’a içme suyu sağlayan rezervler de bu bölgededir. Tüm bu özellikleri ile eşsiz Istranca Ormanları, dünya çapında bilim insanlarının ilgisini çekmekte ve koruma altına alınmak istenmektedir.

Dağ eteklerinden süzülüp Istranca Ormanları’nda yer altı kaynaklarıyla buluşan su, kuvars maden yapısına sahip kayalardan çıkartılırken kaptaj adı verilen yapılarda muhafaza edilir. Bu yapılar sayesinde suya dışarıdan bulaşabilecek her türlü kirlenmenin önüne geçilmektedir. Doğduğu zirvelerden kaptajlarımıza kadar gelen ve doğadaki maceralı yolculuğunu tamamlayan doğal mineralli su artık bize emanettir.