• 1950’li yıllarda hızla artan kentleşme ile özellikle büyük şehirlerde şebeke suyunun yetersizliği ön plana çıkmıştır. 1955 yılında su taşımacılığı ile iş hayatına atılan Refik Karabacak, İstanbul’un birçok noktasına içme suyu ulaştırmak için çeşitli atılımlarda bulunmuş ve yeni su kaynakları arayışına girmiştir.

  • 1973 yılında Refik Karabacak öncülüğünde kurulan Sırmakeş Su, bugün halen daha kendisinin yönetiminde olup, şirket ortaklarıyla birlikte faaliyetlerine devam etmektedir. 1991 yılında kurulan ve rahmetli eşi Sabiha Hanım’ın marka ismini verdiği Sırma Su’yun da kurucusudur. Geçen süre içinde kurumsallaşan Sırma Su’ya yeni ortaklar dahil olmuş ve bu ortaklar kararı ile şirket, 2018 yılında yabancı yatırımcıya satılmıştır.

  • Kaynağı arayıp bulma, suyu çıkartma, işleme, ambalajlama ve halka sunma gibi tüm süreçlerin hakimi ve takipçisi olan Refik Karabacak, su macerasında 60 yılı geride bırakmıştır. Sahip olduğu birikim ve deneyimlerle piyasadaki birçok ambalajlı doğal kaynak suyu ve doğal maden suyu markasının kuruluşuna öncülük etmekle birlikte kendisi, bugün Mispak markasının ve aynı şirket bünyesinde kurulan Eşme Su’yun da sahibidir.